samenleuven
Bieke Verlinden

Waar zijn we onze fierheid verloren?

Een oud Sinterklaasliedje zegt: ‘Wie goed is krijgt lekkers, wie stout ...

meer
Freiburg reis Curieus

Citytrip Freiburg

Curieus Vlaams-Brabant, de socio-culturele organisatie van sp.a, en haar lokale afdeling ...

meer
Nieuwsbrief sp.a Leuven

Nieuwsbrief sp.a Leuven

Wil je op de hoogte blijven van onze prioriteiten en het ...

meer

aarschot
OCMW - warme maaltijden - FSMB

rondom ons

Binnenkort zal de bedeling van warme maaltijden door het OCMW vervangen worden door een bedeling van opwarmbare schotels. André De ...

lees meer

nieuws

‘Brede Opvang’ ontzorgt ouders en biedt meer groeikansen

maandag 23 februari 2015

Opvang na school

Tot 75 procent van de leerlingen maakt gebruik van opvang voor of na de schooluren. Steeds meer en meer Leuvense kinderen blijven ook langer in die binnenschoolse opvang. Reden genoeg om de schoolse opvang te versterken, door in meer Leuvense basisscholen kwaliteitsvolle, verrijkende en betaalbare opvang aan te bieden.

Stad Leuven heeft een toelagereglement dat de Leuvense basisscholen de kans geeft om activiteiten te organiseren tijdens de schoolse opvang. Medio 2015 wordt dit toelagereglement herzien met de bedoeling om meer scholen te bereiken.

“Door in Leuvense basisscholen een warme en stimulerende opvang te bieden, willen we alle kinderen maximale groeikansen geven en zo de ouders ontzorgen. Ouders moeten hun kind met een gerust hart naar de schoolse opvang kunnen laten gaan. We hopen dat ouders erop kunnen vertrouwen dat hun kind zich in de opvang kan ontplooien net zoals in buitenschoolse activiteiten. Op die manier kunnen ze zelfs nog tijd besparen”, zegt schepen van Onderwijs Mohamed Ridouani.

Al in 2011 startte Leuven een grootschalig project waarbij de organisatie van de schoolse opvang in de handen van vzw Kinderopvang Leuven terecht komt. De invoering gebeurt in fases.

Momenteel zitten 24 basisscholen, gespreid over 32 vestigingen in de eerste fase, waarin ze administratief ondersteund worden. In de tweede fase neemt de ...

lees verder
  

Uplace = N-VA-place

Vandaag lezen we in Het Nieuwsblad/Leuven-Hageland dat “Zeger Debyser (fractieleider van N-VA Leuven) Uplace niet echt als een extra bedreiging voor de lokale handel ziet. &l ... meer

Wie is Patrick Sys?

Een partij zonder militanten is ondenkbaar. Zij staan steeds klaar voor logistieke hulp én de nodige daadkracht in de campagnes en de dagelijkse werking van onze partij. Een ... meer

Stad en horeca samen tegen gehoorschade

Schepen van Leefmilieu Mohamed Ridouani stelde vrijdag 13 februari samen met de Leuvense cafébazen en politie de campagne tegen gehoorschade voor. Die campagne is é&e ... meer

Opening woonzorgcentrum Edouard Remy

Op 7 februari opende de nieuwe vleugel van het woonzorgcentrum Edouard Remy in de Andreas Vesaliusstraat, in aanwezigheid van de Vlaamse Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Ge ... meer
04 03 2015
lees meer
Personen met een handicap: kind van de r...

Welvaart

"Indexsprong is een schande!"

De federale regering heeft deze voormiddag het voorontwerp van de indexsprong goedgekeurd. Die zal vanaf 1 maart beginnen lopen. “De indexsprong is een schande. Het is immers een shift naar onrechtvaardigheid. Het is een vorm van vooruitgang van enkelen, die betaald wordt door velen: door werknemers, gepensioneerden en gezinnen”, zegt Bruno Tobback.

lees meer
geplaatst op
ma 02/03/2015 - 16:35

Vlaanderen

“Investeren in mensen om samen het alternatief uit te bouwen”

Wij willen wél rekening houden met al die honderdduizenden mensen van wie nu een inspanning wordt gevraagd zonder hoop op een betere toekomst. Wij willen wél naar hen luisteren. Dat is de inzet van de Dag van de Lokale Betrokkenheid. “Vandaag willen al onze mandatarissen, sympathisanten, leden en geëngageerde mensen alvast instrumenten geven om te luisteren, om in dialoog te gaan, om een verhaal van rechtvaardige inspanningen uit te dragen”, zegt sp.a-voorzitter Bruno Tobback. “We investeren in onze mensen, in buurten en gemeenten, om samen het alternatief uit te bouwen.”

lees meer
geplaatst op
di 23/12/2014 - 14:54

Vlaanderen

Rusthuizen tot 20% duurder

De prijs van een rusthuisverblijf zal de komende jaren onvermijdelijk flink omhooggaan. Dat zegt Zorgnet Vlaanderen, de grootste koepelvereniging van de rusthuizen, in verschillende kranten maandag. Zo dreigt een verblijf in het rusthuis tot twintig procent duurder te worden. Vlaams parlementslid Jan Bertels sluit zich aan bij de “alarmkreet” van Zorgnet en vraagt minister van Welzijn Jo Vandeurzen duidelijkheid te scheppen over de besparingen die de sector nog te wachten staan. “Rusthuisprijzen met 20% verhogen en de factuur doorschuiven naar ouderen? Dit kan niet voor ons!”, aldus Jan Bertels.

lees meer
geplaatst op
di 23/12/2014 - 14:54