samenleuven
Herdenking terreurslachtoffers op zondag 22/11

Herdenking terreurslachtoffers op zondag 22/11

De recente aanslagen in Parijs schokken ons diep. Het is zinloos ...

meer
Autovrij OPEK-plein als echte ontmoetingsplek

Autovrij OPEK-plein als echte ontmoetingsplek

De Vaartkom blijft volop veranderen. De oude verkeersaders zijn verlegd naar ...

meer
Cohousing krijgt vorm in Leuven

Cohousing krijgt vorm in Leuven

Cohousing is in opmars in Vlaanderen. Steeds meer mensen zien de ...

meer

aarschot
“Vier dringende speerpunten om onze samenleving nu al veiliger te maken”

rondom ons

Na de nieuwe reeks aanslagen in Parijs zijn veel mensen bang en dat is volkomen begrijpelijk. Het is onze taak ...

lees meer

nieuws

Leuven ondertekent charter ‘Sterk fietsbeleid’

vrijdag 20 november 2015

Leuven heeft het potentieel om dé fietsstad van Vlaanderen te worden. Het stadsbestuur ondertekent daarom het charter ‘Sterker Fietsbeleid’ van Fietsberaad Vlaanderen. “Daarmee willen we ons extra engageren voor een sterk fietsbeleid, aansluitend bij de verkenningsnota rond fietsbeleid waar we momenteel verder aan werken”, zegt schepen Dirk Robbeets.

Het charter bestaat uit tien uitgangspunten, die het grote potentieel en de vele voordelen van fietsen benadrukken. Fietsberaad Vlaanderen vraagt aan elke gemeente die het charter erkent om minstens drie uitgangspunten uit te werken in concrete engagementen. “Wij koppelen aan acht uitgangspunten meerdere engagementen, die we voor het einde van de legislatuur in 2018 willen realiseren.” Op 10 december wordt het charter officieel ondertekend op een studiedag.

Het eerste uitgangspunt ‘Fietsen bevordert de verkeersveiligheid’ vertaalt Leuven naar een verkeerscirculatieplan voor de binnenstad. “Daarbij focussen we op ruimte voor voetgangers en fietsers, met een autoluwe binnenstad. De hele middeleeuwse kern wordt autovrij. Om van en naar het centrum te fietsen, maken we werk van veilige fietsverbindingen. Concreet willen we twee fietsbruggen over de E314 aanleggen om Herent met Leuven te verbinden.”

Een tweede uitgangspunt focust op de zelfstandige mobiliteit dat fietsen biedt. “We blijven verder bouwen aan de Leuvense fietsschool, waar vooral buitenlandse studenten maar ook inwoners zich veilig per fiets ...

lees verder
  

Autodelen in Leuven met 20 procent gestegen

Cambio opende recent 4 nieuwe standplaatsen in Leuven, wat het totaal op 20 plaatsen en 50 deelwagens brengt. In een jaar tijd is het gebruik van autodelen met 20 procent gestegen. ... meer

Leerlingen denken na over autovrij stadscentrum

De documentaire ‘Leuven autovol & autovrij’ van Fonk vzw toont hoe Leuven evolueerde van een rustige plek waar het leven zich op straat afspeelde naar een onleefbar ... meer

Meer dan duizend extra fietsstallingen in stationsomgeving

De Leuvense stationsomgeving telt 5.358 fietsstallingen. Daar komen er nu zowat 1.600 bij, in Parking De Bond, op perron 13, de IJzerenwegstraat en in de huidige stalling onder het ... meer

Veilige schoolomgeving hoog op de agenda

Veilige en kindvriendelijke schoolomgevingen zijn een prioriteit voor het Leuvens stadsbestuur. Om de knelpunten in kaart te brengen én aan te pakken, betrekt de stad Leuven ... meer
18 09 2015
lees meer
Anders aan politiek doen

Energie

Energiefactuur wordt tweede belastingbrief

“De energiefactuur van de Vlamingen is stilaan een tweede belastingbrief geworden”, zegt Rob Beenders. “Op één jaar tijd hebben de Vlaamse en federale regering namelijk vier keer beslist om de eigen rekeningen door te schuiven naar gezinnen en alleenstaanden. Die hebben geen andere keuze dan ze te betalen.”

lees meer
geplaatst op
di 27/10/2015 - 15:40

Mobiliteit

Zoveelste belofte gebroken: weer hogere prijzen voor De Lijn

“Na 2015 geen prijsstijgingen meer bij De Lijn, beloofde Ben Weyts. En kijk nu! Wie vanaf 1 februari 2016 een abonnement of een dagpas van De Lijn koopt, zal nog meer moeten betalen. In 2015 gingen de tarieven van De Lijn al fors omhoog. “Minister van Mobiliteit Ben Weyts breekt zijn belofte”, zegt Joris Vandenbroucke, sp.a-fractieleider in het Vlaams Parlement. “Die had verzekerd dat er geen prijsstijgingen meer zouden volgen. En kijk nu.”

lees meer
geplaatst op
di 27/10/2015 - 15:40

Gezondheid

Betaal psychotherapie terug

“Nu duidelijk is dat steeds meer mensen naar slaap- en kalmeringsmiddelen grijpen, wordt het tijd dat psychotherapie toegankelijker en meer betaalbaar wordt”, zegt Karin Jiroflée. “Doordat de terugbetaling van psychotherapie, zoals slaaptherapie, niet op de agenda staat, veroordeelt de minister mensen tot een leven aan de pillen.”

lees meer
geplaatst op
di 27/10/2015 - 15:41