samenleuven
Sylvain Libert

In memoriam Sylvain Libert

"Op 8 november j.l. namen we met velen afscheid van Sylvain ...

meer
Ridouani met eurocommissaris Connie Hedegaard

Stad Leuven in Europees netwerk rond klimaataanpassing Mayors Adapt

Sinds enkele jaren werkt stad Leuven, samen met heel wat partners, ...

meer
Nieuwsbrief sp.a Leuven

Nieuwsbrief sp.a Leuven

Wil je op de hoogte blijven van onze prioriteiten en het ...

meer

aarschot
sp.a Aarschot wil betalen makkelijker maken

rondom ons

sp.a Aarschot is voorstander om het elektronisch betalen met de bankkaart in het stedelijk zwembad van Aarschot mogelijk te ...

lees meer

nieuws

Eerste armoedeconferentie - 25 november 2014

Hoe werken aan een betere gezondheid voor iedereen in Leuven?

zaterdag 06 december 2014

Armoedeconferentie

Armoede slaat vele kloven. Experts zijn het er over eens dat de grootste kloof geslagen wordt in de gezondheidsituatie van mensen in armoede. De levensverwachting van iemand in armoede ligt tot 10 jaar lager. Dat is onaanvaardbaar. Ook het aantal gezonde jaren ligt voor iemand in armoede een pak lager wat een sterke impact op de globale levenskwaliteit van mensen in armoede heeft.

De vaststelling dat in Leuven één op vier kinderen een risico loopt om in armoede op te groeien, heeft geleid tot een uniek en sterk samenwerkingsverband tussen Stad Leuven, OCMW Leuven, CAW en een aantal middenveldorganisaties waaronder verenigingen waar armen het woord nemen. Vanuit de sociale coalitie werd op 25 november een eerste armoedeconferentie georganiseerd. Een conferentie waar gezondheid centraal stond en waar de vraag hoe, met verenigde kracht, een betere gezondheid voor iedereen in Leuven kan worden gerealiseerd.

Aan de hand van zeven thematafels, elk met een belangrijke lokale insteek, gingen beleidsmakers, experts, hulpverleners en mensen in armoede met mekaar in dialoog. Elke tafel schoof aan het einde van de sessie een krachtige en werkbare aanbeveling naar voren, die als slot werd gepresenteerd aan alle deelnemers en verantwoordelijken.

Eén van de algemene thema’s die naar voor kwamen zijn de bestaande gezondheidscampagnes. Deze preventieve campagnes zijn er veelal op gericht burgers in te lichten en aan te moedigen ...

lees verder
  

Masterplan Hertogensite

De stad Leuven heeft een masterplan uitgewerkt voor de ontwikkeling van de Hertogensite, de zes hectare grote ziekenhuissite tussen de Brusselsestraat, Kapucijnenvoer en Minderbroe ... meer

Hoe maken we van onze maatschappij een samenleving?

De denktank ‘Voorrang van Links’ heeft ‘verbinden’ als kernthema voor deze jaarwerking uitgekozen. Het is alvast één manier om de tijdsge ... meer

Wie is Dirk Robbeets?

Met onze reeks "Wie is?" willen we onze lokale sp.a-mandatarissen en bestuursleden voorstellen aan de Leuvenaars. Deze keer is Dirk Robbeets, schepen van openbare werken, aan de be ... meer

In memoriam Sylvain Libert

"Op 8 november j.l. namen we met velen afscheid van Sylvain Libert (82). De ietwat oudere Leuvenaars zullen zich Sylvain herinneren als gemeenteraadslid (1962-1988), maar vooral al ... meer
13 12 2014
lees meer
“Investeren in mensen om samen het alter...

Justitie

“Lijken uit de kast op justitie”

De gerechtelijke experts in ons land klagen over de betalingsachterstand op de FOD Justitie. De vorige Minister Annemie Turtelboom had in de voorgaande legislatuur nochtans beloofd om het probleem aan te pakken. "Maar nu komt een karrevracht onbetaalde facturen uit de periode Turtelboom boven water”, stelt sp.a-fractieleider Karin Temmerman vast.

lees meer
geplaatst op
di 04/11/2014 - 11:13

Mobiliteit

Driekwart senioren gebruikt gratis openbaar vervoer

“Het betalend maken van het openbaar vervoer wordt een serieuze streep door de rekening voor senioren”, zegt Vlaams parlementslid Joris Vandenbroucke. Uit cijfers van de Vlaamse regering blijkt namelijk dat 65-plussers massaal gebruik maken van bus en tram om zich te verplaatsen.

lees meer
geplaatst op
di 04/11/2014 - 11:14

Partij

Aaron Ooms, nieuwe voorzitter Jongsocialisten

Aaron Ooms (27) is sinds afgelopen weekend de nieuwe voorzitter van de Jongsocialisten. Hij is de opvolger van Sanne Doms. Ooms wil de Jongsocialisten nog sterker op de politieke kaart zetten het komende jaar. “De stem van de jongeren moeten we nog luider laten klinken”, zegt Ooms. “Zeker met het beleid van deze asociale factuurregeringen, een beleid dat toekomstkansen van jongeren fnuikt in plaats van ze te vrijwaren.”

lees meer
geplaatst op
di 18/11/2014 - 13:40